Woolman

Blog

Posts tagged "woolman story"

Kasvun perustana on tiimi

Kasvun perustana on tiimi Kasvua hakevien yritysten tärkein tehtävä on rakentaa voittava tiimi ja kehittää sitä tiiminä. Olemme hyvässä vauhdissa voittavan tiimin rakentamisessa. Kasvu tarvitsee yhtaikaa osaamista, innovaatioita, kaaosta, järjestystä ja ennen kaikkea oppimista sekä kaiken tämän johtamista kohti visiota.

Read more...

Teknologiamurheet väsyttävät verkkokauppiaita

Teknologiamurheet väsyttävät verkkokauppiaita Erilaiset kirjoitukset ja seminaaripuheet sitä toitottavat: ”Tunne asiakkaasi! Rakenna yhtenäinen palvelukokemus ja palveluprosessien katkeamattomuus! Johda datalla, ole monikanavainen!”. Samalla kuitenkin syyllistetään digitalisoinnin puutteesta tai hitaudesta. Tutkimukset ja keskustelut asiakkaiden kanssa kertovat kuitenkin toista tarinaa.

Read more...

Menestys on seuraus hyvästä työstä

Menestys on seuraus hyvästä työstä Missio on hieno asia. Unelma on vielä hienompi. Kun perustimme Woolmania, kävimme perustajien kanssa keskustelua missiosta ja arvoista, unelmaa arvailimme. Keskustelu oli helppoa, kun ymmärsimme mitä kukin tarkoittaa milläkin sanalla ja termillä. Unelman ja tavoitteen laitoimme heti isoksi, kun totesimme kaikki edellytykset sille on olemassa. 

Read more...

What do you need when your mission is to remove technological obstacles to help your customers?

What do you need when your mission is to remove technological obstacles to help your customers? When we were in the process of founding Woolman, we made our first choices on technologies that would allow us to deliver on our value proposition. Our mission is to remove technological obstacles from our customers' way or, in other words, to lower the threshold for engaging in multi-channel commerce. What this means is fewer problems, faster entry to the marketplace, lower costs and, most importantly, the opportunity to focus on business instead of IT.

Read more...

Kun missiona on poistaa teknologiset esteet asiakkailtaan, mitä tarvitaan?

Kun missiona on poistaa teknologiset esteet asiakkailtaan, mitä tarvitaan? Kun perustimme Woolmania, valitsimme samalla ensimmäiset teknologiat, joilla pystymme lunastamaan arvolupauksemme asiakkaillemme. Missionamme on poistaa asiakkailtamme teknologiset muurit eli madaltaa kynnystä tehdä monikanavaista kaupankäyntiä. Madaltaminen tarkoittaa vähemmän ongelmia, nopeampaa markkinalle menoa, matalampia kustannuksia ja ennen kaikkea mahdollisuutta keskittyä bisnekseen eikä IT:hen.

Read more...

Subscribe to be the first to know